ViacAko 2%

Podporte nás svojimi 2%

 

Ak ste zamestnanec
Do 15.2.2019 môžete požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Požiadajte zamestnávateľa o vyplnené tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

Z tohto tlačiva zistíte, okrem iného aj dátum zaplatenia dane, a viete si vypočítať:

2% z Vašej zaplatenej dane: to je maximum, ktoré môžete poukázať v náš prospech. Táto suma musí byť minimálne 3€.

Môžete nám poukázať aj 3%, ak ste v roku 2018 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín (nemusí to byť pri jednom prijímateľovi) a máte Potvrdenie od vysielajúcej organizácie (tá, ktorá Vás vyslala na dobrovoľnícku aktivitu/činnosť) a Potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti (pre ktorého ste dobrovoľnícky vykonávali aktivity. Môže to byť nielen organizácia ale aj fyzická osoba. 40 hodín dobrovoľníckej činnosti môžete mať aj u viacerých prijímateľoch.)

Keď už máte vypočítané 2%, resp. 3% vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby  a dopíšte sumu, ktorú nám chcete poukázať. Táto suma musí byť minimálne 3€ a maximálne do výšky 2%, resp. 3% zaplatenej dane.

Naše údaje potrebné do daňového priznania:

IČO: 51245914
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno alebo názov: VIAC AKO
Ulica: OKRUŽNÁ
Súpisné/orientačné číslo: 2144/8
PSČ: 04801
Obec: ROŽŇAVA

V tomto tlačive môžete aj udeliť súhlas o zaslaní Vašich údajov  (Vášho mena, priezviska  a trvalého pobytu) pre naše o.z.

Tlačivá odnesiete na príslušný daňový úrad (príslušný podľa Vášho bydliska, ktorý si viete zistiť aj tu) do 30.04.2019.

Po tomto termíne nám daňový úrad do 90 dní prevedie 2%, resp. 3%.

 

Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie
Môžete nám poukázať:

2% z Vašej zaplatenej dane, minimálne to však musí byť 3€ .

3% z Vašej zaplatenej dane: ak ste v roku 2018 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín (nemusí to byť pri jednom prijímateľovi) a máte Potvrdenie od vysielajúcej organizácie (tá, ktorá Vás vyslala na dobrovoľnícku aktivitu/činnosť) Potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti (pre ktorého ste dobrovoľnícky vykonávali aktivity. Môže to byť nielen organizácia ale aj fyzická osoba. 40 hodín dobrovoľníckej činnosti môžete mať aj u viacerých prijímateľoch.)

V daňovom priznaní typ A  alebo typ B dopíšete sumu a naše údaje:

IČO: 51245914
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno alebo názov: VIAC AKO
Ulica: OKRUŽNÁ
Súpisné/orientačné číslo: 2144/8
PSČ: 04801
Obec: ROŽŇAVA

V tomto tlačive môžete aj udeliť súhlas o zaslaní Vašich údajov  (Vášho mena, priezviska  a trvalého pobytu) pre naše o.z.

Riadne vyplnené daňové priznanie odnesiete do 31.03.2019 (v prípade odkladu do 30.06.2019) na príslušný daňový úrad (príslušný podľa Vášho bydliska, ktorý si viete zistiť aj tu).

Potom daňový úrad do 90 dní skontroluje správnosť údajov a splnenie všetkých podmienok a prevedie nám 2%, resp. 3%, z Vašej zaplatenej dane.

 

Postup pre právnickú osobu
Postup pre právnickú osobu:
(môžete požiadať zamestnávateľa)

Môžete nám poukázať:

1% z dane z príjmov právnickej osoby: ak Vaša právnická osoba nedarovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel v roku 2018 do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2019 (do 31. 03.2019).

2% z dane z príjmov právnickej osoby: ak Vaša firma darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel v roku 2018 do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2019 (do 31. 03. 2019).

V oboch prípadoch musí právnická osoba poukázať minimálne 8€.

daňovom priznaní v časti VI vyznačte či poukazujete 1% alebo 2% z dane v náš prospech, minimálne však 8€. Samozrejme môžete poukázať aj v prospech viacerých organizácií alebo prijímateľov. Jednému prijímateľovi je potrebné poukázať minimálne 8 €.

Naše údaje potrebné do daňového priznania:

IČO: 51245914
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno alebo názov: VIAC AKO
Ulica: OKRUŽNÁ
Súpisné/orientačné číslo: 2144/8
PSČ: 04801
Obec: ROŽŇAVA

V tomto tlačive môžete aj udeliť súhlas o zaslaní Vašich údajov (Vášho obchodné mena alebo názvu, sídla a právnej formy ) pre naše o.z.

Viacerých prijímateľov (a konkrétnu poukazovanú sumu pre každého z nich) uvádzate do prílohy, ktorá jej na konci daňového priznania.

Riadne vyplnené daňové priznanie odnesiete do 31.03.2019 (v prípade odkladu do 30.06.2019) na príslušný daňový úrad (nájdete podľa svojho sídla tu).

Po tomto termíne daňový úrad do 90 dní skontroluje správnosť údajov a splnenie všetkých podmienok a prevedie nám 1%, resp. 2%, z Vašej zaplatenej dane.

 

Pomôcť nám môžete aj inými spôsobmi:

Materiálna pomoc: Zaslaním (zasponzorovaním) alebo poskytnutím hocijakých materiálnych  potrieb alebo vlastných výrobkov, služieb pre naše aktivity.

Pobočka Košice:
Rozvojová 2
040 11 Košice

Pobočka Rožňava:
Cyrila a Metoda 4
048 01 Rožňava

E-shop: Nákupom ručne vyrábaných náramkov z nášho e-shopu, ktoré vyrábajú zamestnanci so znevýhodnením.

Finančná pomoc: okrem 2% z dane môžete zasielať ľubovoľné príspevky pre nami podporované detičky a rodiny a naše  jednotlivé projekty

Číslo účtu: SK77 0200 0000 0040 2402 4355

Facebook: Dajte o nás vedieť svojim priateľom známym, kolegom. Zdieľajte a likujte našu prácu na facebooku a instagrame.

ĎAKUJEME

 

logo Viac ako
Facebook
Facebook
Instagram