logo Viac ako

Podporte projekt

na číslo účtu: SK77 0200 0000 0040 2402 4355

s variabilným symbolom: 12587

Arteterapia pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín

Čo je Arteterapia ?

Arteterapia je liečba umením. Je to špeciálny druh psychoterapie, ktorý sa zameriava na rozvoj tvorivých schopností, citového vývinu a medziľudských vzťahov duševne, telesne alebo sociálne narušených jedincov.

Sedenia sa uskutočňujú vo dvojici, v skupinovej práci, v rodinnej psychoterapii a poradenstve. Na týchto sedeniach sa snažia deti aj dospelých vrátiť do čias materskej školy pod heslom tvorba je hra a zábava.

Táto forma terapie dosahuje skutočné výsledky pomoci deťom aj so zdravotným postihnutím. Väčšinou ide o ADHD, poruchy správania, poruchy učenia či depresie.

OZ Maják nádeje už 9. rok intenzívne pomáha takýmto rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi z Košíc, pre ktoré bude táto pomoc smerovať.

Potrebujeme pomoc na zaplatenie:

  • Arteterapeuta 50 eur na deň na jedno dieťa
  • výtvarných pomôcok pre arteterapiu
Facebook
Facebook
Instagram