Spolok medikov mesta Košice

Podporte projekt

na číslo účtu: SK77 0200 0000 0040 2402 4355

s variabilným symbolom: 12245

Pripravovaný projekt pre deti so sociálnym a zdravotným znevýhodnením so SMMK

Spolok medikov mesta Košice je občianske združenie študentov medicíny, ktorí sú ochotní počas svojho voľného času urobiť niečo pre druhých. Poslaním spolku je zabezpečovať duchovný rozvoj, zvyšovať odbornú úroveň študentov a prispieť tak k obohateniu osobnosti budúceho lekára.

Spolok je aj zakladajúcim členom asociácie SloMSA (Slovak Medical Students’ Association)

Jeden z klubov Spolku je Klub detskej nádeje. Jeho náplňou je spestrenie hospitalizácie detí v nemocnici či už len obyčajnou návštevou, hraním hier alebo špeciálnymi akciami. Medzi ich posledné a deťmi najviac obľúbené patrí Gaštankovo (vyrábanie postavičiek z gaštanov), karneval, na ktorom si deti vyrábajú masky, divadelné predstavenie Tri prasiatka a každoročná Vianočná besiedka, na ktorú príde aj Mikuláš.

V spolupráci so Spolokom sme sa rozhodli spestriť čas a pomôcť deťom zo sociálnym a zdravotným znevýhodnením.

Ako môžete pomôcť ?

Pri tomto projekte potrebujeme zabezpečiť len materiálne vybavenie, nakoľko Spolok sa rozhodol pomôcť dobrovoľne.

Facebook
Facebook
Instagram