Kategória: Projekty

Rozbiehame nový projekt  Študentská iskra pomoci deťom a mamičkám. Projekt je venovaný osamelým matkám s maloletými deťmi v hmotnej a sociálnej núdzi. Problémy týchto rodín boli zapríčinené ťažkou sociálnou či zdravotnou situáciou (týranie, strata manžela, rodič vo väzbe). Častokrát tieto rodiny trpia psychickými, fyzickými problémy a životnou frustráciou. Ich životná situácia im nedovoľuje, aby sebe

Naše Občianske združenie Viac ako sa pridalo k národnému projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“. O čo vlastne ide? Hlavnou úlohou je vytvorenie kontaktných bodov, ktoré poskytujú služby obetiam trestných činov. Kontaktným bodom je miesto, ktoré bolo zriadené pre Vás, kde sa môžete kedykoľvek prísť zveriť, poradiť, či vyhľadať pomoc. Štátom

Tom a Elo

Podporte projekt na číslo účtu: SK77 0200 0000 0040 2402 4355 s variabilným symbolom: 13522   Projekt Výchovno-vzdelávací koncert – Rozprávkový svet Toma a Ela Dvojica Tom a Elo sú na slovenskej detskej scéne síce len dva roky, no svojou hudbou si získali srdcia detí aj rodičov. Obaja majú divadelné skúsenosti a preto si texty, scenáre, réžiu

Náramok Angel

Nakupuj na našom e-shope a pomôž 😊. Z kúpy našich šperkov budete mať radosť a dobrý pocit hneď dvakrát. Potešíte nimi nielen seba a vašich najbližších, ale prispejete aj na pomoc deťom a zvieratám. Celý výťažok z predaja bude prerozdelený tým, ktorí to potrebujú. Naše šperky ručne vyrábajú zamestnanci so znevýhodnením, ktorí by sa ináč veľmi

Vianoce pre deti

Aktuálne sa snažíme pomôcť detským domovom na celom Slovensku, ktoré pomoc potrebujú a nemajú dostatok sponzorov, alebo ich aktuálne nikto nepodporuje. V spojitosti s nadchádzajúcim najkrajším sviatkom roka Vianocami, práve prebieha kampaň „Pomoc detským domovom s ich potrebami“. Tieto detské domovy majú v opatere deti od 0 do 18 rokov, prípadne do 25 (mladí dospelí). V každom z detských domovov sa

Mydielka

Pani Helenka prišla s nápadom, ktorý uskutočňuje v spolupráci s OZ Viac ako. Rozhodla sa pomôcť opusteným zvieratkám v azyle Malá farma tým, že venuje 10% zo sumy predaného mydlového výrobku. OZ Viac ako túto celú vyzbieranú sumu odovzdá azylu Malá farma, ktorá ich využije na nákup krmiva pre opustené zvieratká, v ich starostlivosti (psy, mačky, kone, kačky, kozy,

Spolok medikov mesta Košice

Podporte projekt na číslo účtu: SK77 0200 0000 0040 2402 4355 s variabilným symbolom: 12245 Pripravovaný projekt pre deti so sociálnym a zdravotným znevýhodnením so SMMK Spolok medikov mesta Košice je občianske združenie študentov medicíny, ktorí sú ochotní počas svojho voľného času urobiť niečo pre druhých. Poslaním spolku je zabezpečovať duchovný rozvoj, zvyšovať odbornú úroveň študentov a prispieť

Logo Nadácia Orange

    Obdobie Vianoc je pre každého človeka niečím výnimočné. Nie každý má to šťastie, že trávi sviatky so svojimi najbližšími. Na Vianoce máme robiť ľuďom radosť svojou prítomnosťou. Preto je tento projekt realizovaný pre seniorov v Rejdovej. Cítia sa nepotrební a s pocitom, že každý na nich zabudol. Potrebujú opäť pocítiť lásku od blízkych ľudí, na ktorých

Mikuláš pre detičky

Podporte projekt na číslo účtu: SK77 0200 0000 0040 2402 4355 s variabilným symbolom: 12241 „Deti by nemali poznať bolesť. Patrí do sveta dospelých. Deti by ju nemali zakúsiť, lebo keď ju raz zažijú, vytratí sa z nich detstvo!“   December je za dverami a s ním spojené nielen Vianoce, ale aj Mikuláš. Čo môže urobiť deťom väčšiu

logo Viac ako

Podporte projekt na číslo účtu: SK77 0200 0000 0040 2402 4355 s variabilným symbolom: 12587 Arteterapia pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín Čo je Arteterapia ? Arteterapia je liečba umením. Je to špeciálny druh psychoterapie, ktorý sa zameriava na rozvoj tvorivých schopností, citového vývinu a medziľudských vzťahov duševne, telesne alebo sociálne narušených jedincov. Sedenia sa

Facebook
Facebook
Instagram