CD od Mira Jaroša, UsmievAnky (OmaľovAnky), Fíha Tralala, už majú svojich majiteľov 😊

Títo detskí interpreti sa rozhodli podporiť našu iniciatívu Vianoce pre deti z detských domovov a sprestriť tak ich chvíle.

Sú nimi detičky v nasledujúcich detských domovoch:

Detský domov Studienka v Bratislave,

Detský domov Dedina Mládeže,

Detský domov Kolíňany,

Detský domov na Hurbanovej ulici v Košiciach,

Detský domov na Hviezdoslavovej ulici v Martine,

Detský domov sv. Nikolaja v Medzilaborciach,

Detský domov Nižná Kamenica,

Detský domov Rohožník,

Detský domov Slovenské Nové Mesto,

Detský domov Štós,

Detský domov Tornaľa,

Detský domov Trenčín,

Detský domov Trnava,

Detský domov Valaská, Detský domov Lienka vo Veľkých Kapušanoch.

Facebook
Facebook
Instagram