Detský domov
  • Aktuálne sa starajú o 35 detí vo veku od 5 do 19 rokov
  • Niektoré deti sú siroty a niektoré zverené súdom do opatery detského doma
  • Deti sú prerozdelené do 4 bytov

Wish list: 

  • zájazd pre naše deti,
  • momentálne máme aj menšie deti a v našej záhrade chýba preliezačka, šmýkačka, trampolína,teda niečo na zábavu počas pekných dní,
  • naše deti nemajú bazénik,  
  • potrebovali b& kolobežky, bicykle s pomocnými kolieskami, trojkolky.
  • deti by si želali knihy, ak by bolo možné audioknihy s ktorými sa veľmi dobre pracuje,
  • zišiel by sa i tablet, ktorý by nám pomohol pri písaní úloh, tvorbe projektov.
Facebook
Facebook
Instagram