Detský domov
  • V hlavnej budove detského domova už nenájdeme klasický detský domov. Celá budova slúži pre profesionálnych rodičov a deti im zverené ako podporné centrum.
  • Aktuálne majú 54 detí v opatere
  • Približne polovica ako polosiroty, druhá polovica vyňaté z rodinného prostredia za zanedbávanie, alkoholizmus u rodičov a pod.
  • Aktuálne majú dve samostatné skupiny v každej po 10 detí rôzneho veku.
  • Majú 17 profesionálnych náhradných rodín, ktoré vychovávajú deti vo vlastných bytových priestoroch.

Wish list:

  • 4 poschodové postele

Facebook
Facebook
Instagram