Detský domov
 • Aktuálne sa v DeD Martin nachádza 78 detí, z toho sú 4 mladí dospelí
 • Starostlivosť deťom poskytujú v  2 samostatných skupinách po 20 detí, v jednej zo skupín sú integrované štyri deti s ľahším zdravotným postihom
 • V ďalších dvoch špecializovaných samostatných skupinách pre deti s duševnou poruchou, s mentálnym, telesným, zmyslovým postihnutím a kombináciou postihnutí. Tu je umiestnených spolu 13 detí, ide prevažne o deti s mentálnym postihom so sekundárnymi diagnózami, Downov syndróm, prejavy autizmu, poruchy správania, sebapoškodzovanie, emočne narušený vývin a pod.
 • V štyroch špecializovaných samostatných skupinách pre deti s ŤZP, ktorých zdravotný stav si vyžaduje osobitnú starostlivosť výlučne pobytovou formou. Tu je umiestnených 24 detí a 3 mladí dospelí (ide o najťažšie postihnutia,prevažne sú to imobilní/číastočne imobilní a ležiaci klienti.
 • V súčasnosti má detský domov 10 profesionálnych rodín, v ktorých je zabezpečovaná starostlivosť 18 deťom.

Wish list:

Za výchovný úsek:

 • rekonštrukcia alebo vybudovanie nového detského ihriska v priestoroch záhrady DeD  (preliezačky, hojdačky, lavičky, trampolína)
 • kolobežky, bicykle, trojkolky, stacionárny bicykel, rebriny, futbalové lopty
 • tábory pre deti
 • postele, paplóny a vankúše, obliečky na periny, deky
 • renovácia kúpeľní, práčka, sušička
 • kuchynská linka, sporák

Za zdravotný úsek:

 • elektronická váha triedy III k zdvihákom Liko vrátane príslušenstva k zaveseniu
 • zvlhčovač vzduchu
 • glukomer
 • ventilátor
 • nočné lampy
 • váha na hmotnosť
 • pampers plienky č. 3, 4, 5
 • detská kozmetika
 • elektrické zubné kefky
 • látkové plienky
Facebook
Facebook
Instagram