Detský domov
  • Aktuálny počet umiestnených detí je 46
  • Pracovisko Handlová má 3 samostatné skupiny, v ktorých je umiestnených 22 detí
  • Pracovisko Závodníka Prievidza je samostatnou špecializovanou skupinou pre 5 detí
  • 14 detí je prerozdelených do 10 profesionálnych náhradných rodín
  • 5 mladých dospelých umiestnili do samostatného bytu
  • Zo všetkých detí umiestnených v detskom domove sú 2 úplné siroty a 3 polosiroty, pričom vo všetkých prípadoch umreli rodičia v čase umiestnenia detí v ded.
  • Tento detský domov by si najviac želal knihy – Kúzelné čítanie s elektronickým perom od firmy Albi.
Facebook
Facebook
Instagram