Detský domov
  • Aktuálne sa starajú o 61 umiestnených detí
  • 12 detí sú polosiroty
  • Väčšina detí sú odobraté z rodín
  • Po prestavbe hlavnej budovy sú všetky umiestnené deti ubytované v 4 samostatných bytoch.
  • V jednej skupine je najviac 10 detí
  • Domov má vybudované dva rodinné domy, v ktorých vznikli dve špecializované skupiny pre deti s duševnými poruchami (v jednej skupine max 7 detí)
Facebook
Facebook
Instagram