Detský domov
 • Sú detskýmdomovom rodinného typu
 • Starajú sao 67 detí od narodenia do 25 rokov
 • Starostlivosťo detičky poskytujú v 4 samostatne usporiadaných skupinách
 • Detský domovmá 11 profesionálnych rodín
 • Detiumiestnené v tomto detskom domove pochádzajú zo sociálne znevýhodnenéhoprostredia, nachádza sa tam 10 polosirôt

Wish list:

 • futbalové lopty, sieťky na futbalovú bránu, bedmintony, hojdačky
 • táborové pobyty pre deti
 • jednodňové zážitkové pobyty pre deti
 • posilňovací stroj
 • školské potreby
 • hygienické potreby
Facebook
Facebook
Instagram