Detský domov
  • Aktuálne majú v starostlivosti 40 detí
  • Ďalších 30 detí je v 14 profesionálnych rodinách
  • Väčšina detí je vyňatá z biologických rodín. Najčastejšie z dôvodu zanedbávania, týrania či zneužívania. Ostatné deti sú siroty alebo polosiroty

Wish list :

Náš detský domov má aj napriek aktivite nedostatočné materiálne vybavenie. Vnútorné priestory sa priebežne rekonštruujú svojpomocne pracovníkmi, rodinnými príslušníkmi a priateľmi detského domova, chýbajú nám finančné prostriedky na riešenie havarijných stavov (zlý stav chodníkov a pod.) na rekonštrukciu napr. nová podlahová krytina, nové dvere, nový nábytok (4 kuchyne, 4 obývacie izby, 4 predsiene) chýbajú nám materiálne pomôcky pre deti– nové hračky, školské potreby, nové ošatenie,obuv, výtvarný a kancelársky materiál, drogéria, športové náradie a vybavenie vonkajšieho ihriska (napr. futbalové a iné lopty,športové náradie, dresy, bránky, basketbalové koše…) vybavenie technikou(interaktívna tabuľa, detské hudobné nástroje, mobilné telefóny, notebooky,tablety, vybavenie kuchyne, sanity do kúpeľne a iné). Pri príležitosti narodenín, Vianoc, majú naše deti často skromnejšie darčeky v porovnaní s deťmi z bežných rodín. Mnohé aktivity sú pre naše deti bez sponzorskej pomoci častokrát nedostupné (kino,divadlo, detský tábor, dovolenka), na spoločné aktivity a súťaže(športové, umelecké) nám často chýbajú sladkosti alebo iné odmeny pre deti.

Nevyhovujúci na výchovné účely je taktiež vonkajší areál (športové ihrisko,  lavičky, detské ihrisko, pieskovisko, záhradný nábytok). Máme v pláne doplniť revitalizáciu vonkajšieho areálu detského domova výsadbou zelene (nové kvety, stromy, trávnaté plochy, okrasná a zeleninová záhradka, mulčovacia kôra), výstavbou altánku, oploteného jazierka s rybami, doplniť areál lavičkami, zriadiť pre deti posilňovňu  príp. saunu (v lete bazén). Na kosenie trávnatej plochy nám chýba kvalitná motorová kosačka, na úschovu náradia záhradný domček. Na prevoz detí máme k dispozícii jedno nové 7-miestne a dve 5-miestne osobné automobily, ktoré budú v blízkej dobe, vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky, nevyhovujúce. Máme nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu detských prázdninových pobytov, táborov a dovoleniek.

Facebook
Facebook
Instagram