Mikuláš pre detičky

Podporte projekt

na číslo účtu: SK77 0200 0000 0040 2402 4355

s variabilným symbolom: 12241

Detský domov

„Deti by nemali poznať bolesť.

Patrí do sveta dospelých.

Deti by ju nemali zakúsiť,

lebo keď ju raz zažijú,

vytratí sa z nich detstvo!“

 

December je za dverami a s ním spojené nielen Vianoce, ale aj Mikuláš. Čo môže urobiť deťom väčšiu radosť ako to, keď im mikulášsky balíček do vyčistených čižmičiek donesie osobne Mikuláš, čert a anjelik? Tento rok sme sa rozhodli osloviť a navštíviť Detský domov Hurbanova 42. Jedným z našich projektov pre tento konkrétny domov je Mikuláš. No pri ňom určite nekončíme. Druhým projektom je urobiť detičkám Vianoce. Na Vianoce by predsa nikto nemal byť sám a deti by nemali byť bez darčekov.

Detský domov poskytuje celodennú opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť v náhradnom  rodinnom prostredí pre deti s ťažkým, viacnásobným telesným a mentálnym postihnutím.

Detský domov má vo svojej starostlivosti deti a mladých dospelých od narodenia až do dosiahnutia plnoletosti, najdlhšie do 25. roku veku života.

Deti sú umiestnené v šiestich ŠSS s ošetrovateľskou starostlivosťou s kapacitou 48 detí, dvoch ŠSS s opatrovateľskou starostlivosťou „Lienky“ s kapacitou 8 detí a „Včielky“ s kapacitou 8 detí  a jednej samostatnej skupine „Kvietky“ s kapacitou 10 detí.

Deti v PNR – profesionálnej náhradnej rodine s kapacitou 14 miest.

Aktuálne sa staráme o viac ako 90 detí, z ktorých veľká časť má na základe ich diagnóz minimálnu šancu začleniť sa do spoločnosti bez pomoci. Cieľom a poslaním detského domova je ponúknuť deťom nielen lásku a starostlivosť, ale aj pomôcť im čo najviac rozvíjať schopnosti a zručnosti nevyhnutné pre ich lepšiu budúcnosť.

 

Potrebujeme zabezpečiť materiálnu pomoc:

  • Hračky – plyšové, zvukové, hrkálky, didaktické
  • Špeciálna strava vo forme výživy pre deti kŕmené vývodom a hadičkou rovno do žalúdka
  • Oblečenie všetkých veľkostí a farieb

 

Galéria

Facebook
Facebook
Instagram