Naše Občianske združenie Viac ako sa pridalo k národnému projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“.

O čo vlastne ide?

Hlavnou úlohou je vytvorenie kontaktných bodov, ktoré poskytujú služby obetiam trestných činov. Kontaktným bodom je miesto, ktoré bolo zriadené pre Vás, kde sa môžete kedykoľvek prísť zveriť, poradiť, či vyhľadať pomoc.

Štátom zriadených kontaktných bodov je osem, a to v každom kraji jeden so sídlom v klientskom centre. ( V prípade, že klientske centrum v krajskom meste nie je, kontaktné body nájdete sídliť v priestoroch okresného úradu v sídle kraja. )

Od tejto chvíle sú kontaktným bodom aj prevádzky Občianskeho združenia Viac ako:

POBOČKA KOŠICE
Rozvojová 2,
040 11 Košice

POBOČKA ROŽŇAVA
Cyrila a Metoda 4,
048 01 Rožňava

Kto sa na nás a na tento národný projekt môže obrátiť ?

  • seniori,
  • mladí ľudia,
  • ktokoľvek.

Ľudia, ktorí sa stali obeťami alebo sú potenciálnymi obeťami nenávistných trestných činov a extrémizmu, obeťami obchodovania s ľuďmi, ale aj akýchkoľvek iných problémov, s ktorými si nevedia poradiť a potrebovali by našu radu a podporu..

            Obsah služieb pomoci pre Vás:

  • špecializované poradenstvo
  • sprevádzanie obetí počas trestného konania voči páchateľovi,
  • právnu pomoc a právne zastupovanie či
  • sociálne a ekonomické poradenstvo.

Súčasťou projektu je aj realizácia masívneho počtu preventívnych aktivít v oblasti predchádzania kriminality.

Projekt sa sústredí tiež na zvýšenie počtu subjektov, ktoré sa venujú prevencii kriminality. Kontaktné body tak budú vytvorené na prístupných a najmä verejne známych miestach a pracovníci týchto kontaktných bodov, v prípade potreby, budú schopní vycestovať aj do menších miest a obcí.

V rámci kontaktných bodov bude obetiam trestných činov k dispozícii kontaktná osoba – koordinátor a jeho dvaja asistenti. Tí na základe identifikovaných potrieb každého jedného prípadu zabezpečia obeti alebo potenciálnej obeti prístup k pomoci.

Kontaktný bod pre KSK: sídli v budove Okresného úradu Košice na ul. Komenského 52, 040 01 Košice (budova B, 7. poschodie, kancelária č. 706, tel.: +421 55 600 1445

Naše OZ zabezpečuje aj:

  • Preventívne aktivity (pre cieľovú skupinu seniorov)
  • Besedy a zážitkové workshopy (pre rizikové skupiny, so zámerom eliminovať páchanie trestnej a inej protispoločenskej činnosti)

Kontaktovať nás môžete:

E-mailom – viacako@viac-ako.sk

Osobne:

POBOČKA KOŠICE

Rozvojová 2,  

040 11 Košice    

POBOČKA ROŽŇAVA

Cyrila a Metoda 4,

048 01 Rožňava

Na telefonnom čísle: 0940 262 999

Facebook

Instagram

Neváhajte, sme tu pre Vás

Facebook
Facebook
Instagram