Rozbiehame nový projekt  Študentská iskra pomoci deťom a mamičkám.

Projekt je venovaný osamelým matkám s maloletými deťmi v hmotnej a sociálnej núdzi. Problémy týchto rodín boli zapríčinené ťažkou sociálnou či zdravotnou situáciou (týranie, strata manžela, rodič vo väzbe). Častokrát tieto rodiny trpia psychickými, fyzickými problémy a životnou frustráciou.

Ich životná situácia im nedovoľuje, aby sebe a svojim deťom zabezpečili potrebné terapie a vzdelávanie ohľadne dôležitých tém pre ich život. Cieľom je pomôcť mamičkám vstať a usmerniť ich, venovať sa ich deťom, uzdravovať a odblokovať ich po prežitých traumách.

Pomoc tohto projektu spočíva vo venovaní času, uskutočňovaní prednášok, workshopoch, zábavno- vzdelávacích aktivít pre deti, terapií (arteterapia).

Tieto aktivity sú na mesačnej báze a vieme ich uskutočňovať za drobnej podpory firiem. Náklad na jednu aktivitu je minimálny, nakoľko všetko je na báze dobrovoľníctva a priestory nám zabezpečuje zdarma Občianske združenie Maják nádeje, ktoré sa týmto matkám s deťmi venuje už niekoľko rokov. Hlavnou pomocnou silou sú dobrovoľníci Občianskeho združenia Viac ako,  dobrovoľníci OZ Majáku nádeje, študenti Lekárskej fakulty UPJŠ KE (SPOLOK MEDIKOV) a študenti z Asociácie študentov a absolventov psychológie (SAŠAP), ktorí chcú robiť niečo naviac a pomáhať.

PRÍNOS PROJEKTU

Projekt je prínosom pre obe strany. Študenti môžu využiť svoje študijné poznatky v praxi a vidieť, čo všetko znamená a prináša takáto pomoc a prečo je potrebné participovať na pomoci núdznym. Mamičkám s deťmi tento čas prinesie nové obzory, psychickú podporu v ťažkej situácii, potrebné vedomosti, zábavno-vzdelávacie aktivity, príjemné a uzdravujúce chvíle.

TÉMY PROJEKTU

Mamičky:

  • depresie,
  • príprava na pohovor a uchádzanie sa o prácu

Deti:

  • Hygiena (umývanie rúk, čistenie zúbkov),
  • šikana,
  • závislosti,
  • sexuálna výchova,
  • poruchy potravy – anorexia
  • arteterapia – terapia umením

Potrebujeme pomôcť

Pri realizácií týchto aktivít potrebujeme podporu v podobe drobného darcovstva.

A to:

  • pomôcky pre jednotlivé aktivity podľa témy
  • balíčky bežných rodinných potrieb pre tieto pre mamičky s deťmi

Neváhajte, akákoľvek forma pomoci je užitočná, nakoľko ide o potreby rodín v núdzi.

V prípade, že projekt chcete podporiť finančne:

SK77 0200 0000 0040 2402 4355

Variabilný symbol: 12123

Ak by ste chceli podporiť konkrétne rodiny alebo sa na nás prísť pozrieť, neváhajte a kontaktujte nás.

Facebook
Facebook
Instagram